Speltherapie 'Volwassen praten als hen iets dwarszit, kinderen speler liever'  

 
Wat is speltherapie

Speltherapie is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 16 jaar en wordt ingezet bij sociaal-emotionele en/of lichamelijke (psycho-somatische) klachten. Kinderen verwerken ervaringen in hun spel. Het is de taal die zij van nature spreken en voor hen meestal makkelijker is dan praten. Het kan voor kinderen lastig zijn gevoelens, angsten, zorgen of ervaringen te verwoorden. Bij speltherapie worden spel en creatieve uitingen van een kind gebruikt om te ontdekken hoe hij zich voelt en tegen de wereld aankijkt. Er wordt binnen en over de spelbeelden gecommuniceerd. Dit spelen ‘in de verhulling’ biedt het kind de veiligheid zich te uiten. Neiki gaat uit van het zelfhelend vermogen van het kind wanneer het daar ruimte en tijd voor krijgt in een onvoorwaardelijk accepterende omgeving.

 

Speltherapie vindt wekelijks plaats. Op een vaste dag en tijd in de week. Die tijd wordt speciaal voor jouw kind gereserveerd. Een spelsessie duurt 45 minuten. Wanneer de therapie op zijn einde loopt, zit er meer tijd tussen de sessies. Ze zijn dan bijvoorbeeld om de week of eens per maand. Daarbij wordt gekeken naar wat jouw kind nodig heeft.

 

Spel

Een kind kan niet altijd zomaar over alle gebeurtenissen vertellen. In het spel kunnen kinderen:

·     zich uiten

·     gebeurtenissen ordenen en verwerken

·     leren

·     nieuwe vormen van gedrag en vaardigheden oefenen

·     nieuwe, positieve ervaringen opdoen

 

Met behulp van speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid zichzelf en de wereld om hem heen anders, op een positievere manier, te ervaren.

Speltherapie is geschikt voor kinderen met een stoornis in het autisme spectrum (ASS), ADHD en spraak-taalproblemen. Ook kan speltherapie een geschikte behandelwijze zijn voor kinderen met een fysieke of mentale beperking.

 

Het spellokaal 

Speltherapie vindt plaats in het spellokaal van Neiki. Dit lokaal is speciaal ingericht voor therapeutische doeleinden. Je vindt er veel speelgoed: playmobil, bokspaal, zandbak, dartbord, kasteel, poppenhuis, winkelspullen, verkleedkleren, knutselspullen, dieren, ridders, auto’s, poppen en nog veel meer. Het lokaal is rustig en sfeervol ingericht zodat een kind zich snel op zijn gemak voelt. Jongeren vanaf een jaar of 11 voelen zich soms te oud om te spelen. Met hen zoek ik naar andere vormen; verhalen of gedichten schrijven, striptekenen, hout bewerken en dergelijke.

 

Ouders/wettelijke verzorgers

Het is belangrijk, dat ouders/wettelijke verzorgers hun kind steunen in zijn komst naar de therapie. De relatie tussen de therapeut en het kind is vertrouwelijk. Ouders worden tijdens gesprekken op de hoogte gehouden van de voortgang van de therapie, maar niet over de inhoud. Hiervan wordt alleen in ernstige en noodzakelijke situaties afgeweken. Deze begeleidings- en evaluatiegesprekken vinden ongeveer eens per zes-acht weken plaats. Bij elk gesprek ontvangt u een verslag over de voortgang van de therapie van uw kind.

Ouderbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van de therapie. Wanneer een kind verandert, verandert zijn omgeving mee. Daarnaast vraagt het kind om een andere benaderingswijze. Het is voor ouders/verzorgers belangrijk te weten wat er in hun kind omgaat. Ouders/verzorgers worden in deze gesprekken op de hoogte gehouden van de voortgang van de therapie. Thema’s worden besproken en ouders worden begeleid en ondersteund in de omgang met hun kind. Op die manier kunnen zij hun kind ondersteunen in zijn proces. Samen met de therapeut kijken zij hoe deze ondersteuning het beste vorm heeft.

 

Denk je dat speltherapie jouw kind kan helpen? Neem dan contact op met Neiki voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek besluiten ouders en therapeut of een observatieperiode van 3-5 sessies volgt. Na de observatie wordt besproken of speltherapie de geschikte behandelwijze is voor jouw kind.