Tarieven

 

Speltherapie

Een sessie duurt 45 minuten en kost € 67,50 (incl. 21% btw). Materiaalkosten zijn bij dit bedrag inbegrepen. Het observatieverslag is bij de prijs inbegrepen. Voor overige verslaglegging wordt €67,50 per verslag in rekening gebracht.

 

Sessie groepstherapie

50 euro per sessie. Dit betreft speltherapie in een groep. Hieraan nemen minimaal 3 en maximaal 6 kinderen deel en zijn twee speltherapeuten aanwezig.

 

Ouderbegeleiding

67 euro per uur. Wanneer een gesprek langer dan een uur duurt, worden de kosten in verhouding doorberekend.

 

Evaluatiegesprek

67 euro per uur. Wanneer een gesprek langer dan een uur duurt, worden de kosten in verhouding doorbrekend.

 

Coaching/begeleiding volwassenen

75 euro per uur. Wanneer een sessie langer dan een uur duurt, worden de kosten in verhouding doorberekend.

 

Neiki declareert in uren en kwartieren. Facturen worden eens per maand verzonden.

 

Kosten voor trainingen en clubs worden vermeld bij de beschrijving.

 

Graag wijs ik je op de mogelijkheid de gemaakte kosten voor kinder- en jeugdtherapie af te trekken bij de belastingaangifte onder de post bijzondere ziektekosten of terug te vragen bij de gemeente als jouw inkomen op bijstandsniveau ligt. Ook is het in sommige gevallen mogelijk een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen voor je kind van waaruit de kosten voor kinder- en jeugdtherapie vergoed kunnen worden. Het “rugzakje” en de sociale verzekeringsbank bieden in bepaalde gevallen budget. Voor scholen is het mogelijk diensten te betalen met het rugzakje of budget voor samen naar school.

 

PGB begeleiding is vrijgesteld van btw. Voor overige activiteiten geldt een btw tarief van 21%.

 

Voor instellingen en bedrijven gelden aangepaste tarieven. Op aanvraag wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.

 

Zorgverzekeraars

Neiki is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg onder registratienummer: 7607026618 en de RBNG.

 

Binnen een aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve of psychosociale zorgverlening vergoeden de zorgverzekeraars uit het linkerrijtje (gedeeltelijk) diensten van Neiki*:

 

Staat jouw zorgverzekeraar niet in linkerstaand rijtje? Dien dan toch je facturen in om aan je zorgverzekeraar kenbaar te maken aan welke vorm van zorgverlening je behoefte hebt. Wellicht kan Neiki een coulance aanvraag doen bij jouw zorgverzekeraar. Informeer altijd zelf bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding.

 

*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de groots mogelijke zorg samengesteld door de NFG-cliëntenraad. De NFG-cliëntenraad en Neiki stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Reiskosten

Neiki berekent reiskosten. Voor elke kilometer wordt € 0,21 in rekening gebracht. De afstand wordt bepaald met ANWB-routeplanner. De reiskosten worden apart vermeld op uw factuur.